Privātuma politika

Atpakaļ

Stiligassomas.lv PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz  identificējamu fizisko personu.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un Jūsu tiesībām.

 1. Datu pārvaldnieka rekvizīti:
  SIA Stiligassomas.lv
  Juridiskā adrese: Palejas iela 11-1, Jēkabpils, LV-5201
  Reģ.Nr. 40203314690
  Jebkuru jautājumu gadījumā sazinies ar mums
  e-pastā info@stiligassomas.lv
 2. Stiligassomas.lv apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:
  – personu identificēšanai;
  – personu apkalpošanai un pasūtījuma apstrādei;
  – piegādes procesu nodrošināšanai;
  – pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
  – saziņas uzturēšanai;
  – norēķinu administrēšanai;
  – statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
  – jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
  – jaunumu izsūtīšanai e-pastā, ja tādiem ir dota personas piekrišana;
  – citos nolūkos, ja persona par to ir informēta.
 3. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei.
  Saskaņā ar FPDAL 8. panta pirmo daļu, informējam:
  – Drošus pirkumus vietnē Stiligassomas.lv garantē viens no pašiem zināmākajiem un drošākajiem sertifikātiem  – SSL (ang. Secure Socket Layer), datu nodošana serverī notiek tikai šifrētā veidā;
  – Stiligassomas.lv apstrādā saņemtos personas datus saskaņā ar FPDAL 7.panta nosacījumu 1. un 2.punktu;
  – pēc normatīvo aktu prasībām (piemēram, likums Par grāmatvedību, Elektronisko sakaru likums u.c.);
 4. Stiligassomas.lv nodrošina un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu Jūsu personas datus.
 5. Stiligassomas.lv nodot nepieciešamos personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus, kā:
  – piegādātājiem, piegādes procesu nodrošināšanai;
  – grāmatvedībai, uzskaitvedības un norēķinu apstrādei;
  – e-pasta mārketinga kompānijai, jaunumu izsūtnei, ja tam dota piekrišana;
  – SIA Stiligassomas.lv maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam … ;
  Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.
 6. Personas datu glabāšanas laiks:
  – Dati tiek glabāti iekšējā datubāzē līdz brīdim, kad tiek saņemts e-pasts uz info@stiligassomas.lv par to dzēšanu no mūsu datubāzes;
  – Dati tiek dzēsti no datubāzes 24h laikā, pēc pieprasījuma saņemšanas e-pastā;
 7. Jūsu tiesības:
  – zināt par savu personas datu apstrādi;
  – Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;
  Atbilstoši VDAR prasībām:
  – Jums jebkurā brīdī ir iespēja elektroniski e-pastā info@stiligassomas.lv pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu vai citu nepieciešamo darbību nodrošināšanu.
  Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānijas patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;

Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku. Sekojiet līdzi izmaiņām.